Közzétételi lista

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Az adatkezelő szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

Hivatalos Név: Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft.
Rövidített név: Hód-Fürdő Kft.
Székhely: 6800 Hódmezővásárhely Ady Endre út 1.
Postai cím: 6800 Hódmezővásárhely Ady Endre út 1.
Telefonszám/Fax: (62) 249-363
E-mail cím: uszoda@hodfurdo.hu
Honlap: www.hodfurdo.hu

 

2. Az adatkezelő szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

Katona Zsolt - Ügyvezető igazgató
Czecher Viktor - Fürdővezető
Nemesné Bozó Márta - Pénzügyi vezető

 

3. Az adatkezelő szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

Szervezeti egységTelefon, E-mail
Katon Zsolt
Ügyvezető igazgató
(62) 249-363
gomori.csilla@hodfurdo.hu
Czecher Viktor
Fürdővezető
(62) 249-363
cviktor@hodfurdo.hu
Nemesné Bozó Márta
Pénzügyi vezető
(62) 249-363
nemesne@hodfurdo.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

Felügyelő Bizottság:
Sebők-Papp Imre - FEB elnök
dr. Hamvas Ödön - FEB tag
Bárány Béláné - FEB tag

 

6. Az adatkezelő szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más adatkezelést ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

7. Az adatkezelő szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

8. Az adatkezelőellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

9. Az adatkezelő szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

10. Az adatkezelő szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

11. Az adatkezelő szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata
Hegedűs Zoltán - alpolgármeseter polgármester jogkörben
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
Tel.: (62) 530-100
E-mail: pmh@hodmezovasarhely.hu
Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő
Rapcsák András - Igazgatóság elnöke
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. u. 70.
Tel.: (62) 530-930
E-mail: hvszzrt@hvszzrt.hu

 


 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Az adatkezelő szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

» 37/1996 (X. 18.) NM rendelet «

» Társasági szerződés «

» Működési szabályzat (pdf) «

» Adatvédelmi szabályzat (pdf) «

» Adatvédelmi tájékoztató (pdf) «

 

2. Az adatkezelő szerv által közzétett hirdetmények, közleménye

Frissítés: Folyamatosan
Megőrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával

 

3. Az adatkezelő szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Frissítés: Folyamatosan
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

» Adatvédelmi szabályzat (pdf) «

 


 

III. Gazdálkodási adatok

1. Az adatkezelő szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig

» Hód-Fürdő Kft mérleg (xls) «

» Kiegészítő melléklet (pdf) «

 

2. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Frissítés: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig

 

3. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint a költségérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

4. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-0054
TÁMOP-2.1.3.C-12_1-2012-0650

 

5. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

 


 

Egyedi adatigénylés ügyében elérhető adatfelelősünk:

telefonszámon és a email címen elérhető.

EGYEDI ADATIGÉNYLŐINKET SZEMÉLYES ADATAIK FELVÉTELE MELLETT AZONOSÍTJUK
(Az adatokat a 2011.évi CXII. tv. szerint kezeljük és töröljük.)

Felhívjuk adatigénylőink figyelmét, hogy amennyiben nyomtatott, másolt formában kérik a közzétett adatokat, úgy annak nyomtatási költségét megtéríteni kötelesek.

A nyomtatási költség: 10 Ft + ÁFA/oldal.

Швидка кредитна картка онлайн без довідок і поручителів за кілька хвилин. Багато цікавих пропозицій від банків.

За яких обставин кредит 25 000 грн може врятувати у складній фінансовій ситуації? Якщо це лише звернення до МФО.

Оформить не выходя из дома кредит 10 000 гривен в Украине. Первый займ под 0 процентов. Отдаете столько, сколько взяли.

Іти в банк, щоб оформити кредит 2 000 грн не доцільно. Набагато простіше звернутися в інтернет МФО та зробити все онлайн.