PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA A GYARMATI DEZSŐ SPORTUSZODÁBAN

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városa 2015-ben sikeresen nyújtotta be a KEOP-4.10.0/U/15-2015-0016 azonosítószámú „Gyarmati Dezső Sportuszoda technológiai hő- és villamos energia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával” című pályázatát. E projekt keretében a Gyarmati Dezső Sportuszoda energetikai korszerűsítése valósult meg megújuló energiaforrások bevonásával. A beruházás tényleges bekerülési költsége bruttó 190,21 millió forint, melyhez Önkormányzatunk 152,17 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásban részesült, 80%-os támogatási intenzitás mellett.

A projekt célja a jelenlegi energiaigény csökkentése és az energiatakarékosság növelése megújuló energiák hasznosításának segítségével, így csökkentve a károsanyag-kibocsátást. A fejlesztés során napelemes rendszer telepítése és hőszivattyúk elhelyezése történt meg.

Az uszoda évente jelentős mennyiségű energiát használ el. A beruházással költséghatékonyabbá válik az üzemeltetés. A termálhő hasznosításra alapuló technológiai és egyéb hőigények kielégítése korszerű és energiahatékony. Az elfolyó termálvíz hőmérséklete alkalmas víz-víz hőszivattyú telepítésére, amellyel jó hatásfokkal energetikailag ideálisan lehet az igényeket magasabb hőmérsékletű vízzel ellátni. Az energiahatékonyság további növelése érdekében a fedett uszoda tetejére napelem mező került.

Várható eredmények:

A projekt eredményeként évi 2715 GJ-al nő a megújuló energia hasznosítása, melynek eredményeképpen jelenlegi energiaárakkal számolva, évi 161 t CO2-ot és 8,7 MFt energiaköltséget takarítunk meg.